FANDOM


Loisonghiennay Wiki

Ở đây là trung tâm của các cuộc thảo luận, mà việc chia ra tuổi tác hết sức quan trọng. Cụ thể, nhóm này chỉ dành cho độ tuổi từ 27 - 35. Vì rằng, nó sẽ rất sôi động để những thành phần ở độ tuổi khác ko bắt kịp, đây thuộc về tâm lý học. Khi lứa tuổi này, đặc biệt chín chắn trong diễn đạt, và những ý tưởng của họ cần những người cùng thời đại của họ hiểu được. Xin trân trọng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.